Proiecte POSDRU

1. POSDRU/90/2.1/S/62399 - "Construieşte-ţi inteligent din timp cariera profesională" - detalii..

2. POSDRU/90/2.1/S/63611 - "Pregătiţi pentru piaţa muncii" - detalii-...

3. POSDRU/85/1.1/S/63196 - "Parteneriate active școală – întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PASII FPI" - detalii...

4. POSDRU/90/2.1/S/63004 - "Învaţă o meserie" - detalii...

5. POSDRU/87/1.3/S/62651 - „Formarea continuă a profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaşterii” - detalii...