Viziune

OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI ŢINTELE ŞCOLII

 

 

Principalele obiective şi ţintele şcolii pentru perioada de timp stabilită în P.A.S. sunt:

 • promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional;
 • colaborarea cu alţi factori interesaţi pentru a implementa în mod eficient predarea şi evaluarea noilor calificări pentru abilităţi cheie la toate clasele de elevi;
 • obţinerea unor rezultate de calitate în activitatea instructiv- educativă;
 • asigurarea şi valorificarea optimă a resurselor umane;
 • perfecţionarea şi eficientizarea activităţii manageriale;
 • programe şi strategii;
 • învăţarea centrată pe elev;
 • tranziţia de la şcoală la locul de muncă;
 • asigurarea calităţii educaţiei;
 • dezvoltarea managementului şcolar;
 • completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare;
 • stimularea relaţiilor parteneriale transparente;
 • oportunităţi de educaţie şi instruire puse la dispoziţia comunităţii;
 • asigurarea unei dimensiuni europene a absolvenţilor.