Director adjunct

Director adjunct1

Director Adjunct,

Prof. Eugenia Trică-Mitici

1. Declaraţie de avere

2. Declaraţie de interese