Rapoarte

Lista rapoartelor 

1. RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PENTRU SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR 2019-2020

2. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII PENTRU SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2019-2020

3. RAPORT IN URMA DESFASURARII ACTIVITATILOR DIN CADRUL SAPTAMANII EDUCATIEI NONFORMALE „FESTIVALUL SANSELOR TALE”

 

4. RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT