Admitere 2017

Acte necesare pentru înscriere:

  1. Dosar cu șină
  2. Foaie matricolă I-VIII - în original
  3. Adeverință evaluare națională - în original
  4. Certificat de naștere legalizat al elevului
  5. Copie carte de identitate elev
  6. Fișa medicală - obligatoriu

 Orar de înscriere: 09:00 - 17:00